Z Historie Obce Ruzyně

Ruzyně (Ruzyň, Ruzíň, Ruzeň, Rusín) náležela ve středověku břevnovskému klášteru a ve zprávě z roku 1406 je zmiňována tamější tvrz a dvůr s trojím poplužím. V husitských dobách byla zabavena Pražany, kteří ji roku 1429 postoupili purkrabským statkům a v purkrabském majetku zůstala nepřetržitě do konce 18. století. V 19. století měl zdejší velkostatek výměru 400 ha. V roce 1900 byla Ruzyně s 1 142 obyvateli (z toho 4 Němci) a cukrovarem vsí smíchovského okresu. V polovině třicátých let 20. století začala výstavba letiště, které bylo zprovozněno v dubnu 1937.

Do roku 1960 byla Ruzyně samostatnou obcí. K Praze byla Ruzyně s téměř 5 700 obyvateli připojena 1. července 1960 spolu s Čimicemi a současně se změnou šestnáctiobvodového členění Prahy na desetiobvodové. Ruzyně se tehdy stala součástí nového obvodu Praha 6 a v roce 1990 součástí městské části Praha 6.

Na území Ruzyně se nachází Bílá Hora, kde se 8. listopadu roku 1620 odehrála část bitvy na Bílé Hoře.


V našich galeriích jsou k nahlédnutí  fotografie staré Ruzyně,  Ruzyňská kronika ,  Pamětní kniha obce Ruzyně a kniha Paměti obce Ruzyně od Akademického malíře a sochaře Zdenka Háši, který v Ruzyni žil.