O nás

Proč klub přátel Ruzyně?

Klub slouží k pravidelnému setkávání sousedů, kterým není jejich okolí lhostejné a jsou ochotni něco dělat navíc. Odměnou je nám přátelská atmosféra setkání a pozvolné kroky ke zpříjemnění života v Ruzyni.

Možná nevíte, že Ruzyně:

-  rozlohou 15 km² je po Horních Počernicích druhou největší pražskou čtvrtí.

-   část zástavby staré Ruzyně s cennými příklady lidové architektury je od roku 1995 chráněna jako vesnická        památková rezervace

Sídlo spolku:

Náměstí Českého povstání 228/2 161 00 Praha 6 Česká republika

Kontakty:

+420 606 602 377

info@klubpratelruzyne.cz  

Členské příspěvky:

  • Účet na placení členských příspěvků je: 649 739 002/ 5500
  • Jako VS prosím uvádějte 20181, do zprávy pro příjemce uveďte text: " členský příspěvek za rok 2023" a vaše jméno 
  • .Minimální výše příspěvku je 200,-Kč, maximální 3 000,- Kč

Z naší činnosti

- Projekt zkapacitnění křižovatky ulic Ruzyňská a Libocká


- Projekt víceúčelového domu na volných pozemcích při ulici Rakovnická. 

- Oprava a opětovné vysvěcení kříže na roku ulic Ruzyňská a Jinočanská 

                                                                      Napište nám