Dokumenty a Zprávy

Základní dokumenty Spolku:


Stanovy Klubu přátel Ruzyně

Registrace Klubu přátel Ruzyně - 1992

Zápis do Registru spolků - 2016

Další dokumenty


Zpráva o činnosti SNEO, rekonstrukce vily Pamela - duben 2023

Otevřený dopis občanů Dědiny Starostovi Prahy 6 - březen 2023

Projekt křižovatky Ruzyňská, Libocká - 1995